What do you want? – Seven tips how to find your ultimate life purpose

Do you know what you want….what you really, really want? And I don’t mean a promotion or a bigger house, or being a millionaire. What I mean is more like:

 • What do you want to leave behind in this world?
 • What is your ultimate life purpose?
 • Why are you here?

This sounds like really heavy stuff, doesn’t it? Well, it is. Probably the most confronting and difficult to answer question of our lives. And that’s exactly why we don’t what to think about it. Why we make sure it is pushed away, far, far away, so it doesn’t bother us.

And now I ask you this question. How do I dare – you might think – to confront you with something so….so….DIFFICULT and STUPID?

Believe me, it’s not my intention to give you a tough time. Not at all. But it’s you who has to answer this question. Nobody else can or should do it for you.

“If you do not determine your own future, you will be allocated one.”
– Director of Philips –

And the sooner you know the answer, the better. Here is why:

Five benefits of knowing what you want

 1. Knowing what you want is the most important step in reaching it. If you know what you want you can take action. For example by defining sub-goals and sub-sub goals that are easy to reach and that eventually will bring you where you want to be.
 2. Making decisions will be a piece of cake. You simply go for the options that are in line with what you want.
 3. You will have more time since you will be able to focus on the activities and people that add value to your life and to what you want and limit/stop doing the things and the contacts that don’t.
 4. You will have peace of mind and a goodnight sleep since what can be more relaxing than knowing what you want?
 5. And maybe most importantly, you will be proud on yourself. You will have the feeling you can do something useful, something that matters.

So far, so good. But now the big question: How do find out know what I want? I admit, answering the question “What do I want?” might be even easier than finding an answer to “How do I find out what I want?” This might help:

Seven tips how to find your ultimate life purpose

 1. Practice. Ask yourself the question what it is you really want regularly and see which answers you will get. Don’t worry if it doesn’t work immediately. That’s normal. Just keep on practicing.
 2. Write down your answers. Writing often allows us to speak with our hart instead of with our mind and moreover you will remember what you came up with more easily.
 3. Observe yourself. In which situations or moments of your life are you most fulfilled?
 4. Choose. What would you do if you could do ONE thing for the rest of your life? And why would you choose it?
 5. Keep reading my blog. I will make sure you will get plenty of tips and ideas that will help you to find the answers you are looking for.
 6. Be patient. Don’t expect the answer to pop up immediately. This is a process and the most important thing is to start it. If you read this, you have started it already! And your mind and your heart are busy gathering the information that you need to answer the question. Give yourself the time.
 7. Share. Once you do know what you want, share it with me and the others by leaving a comment. According to research, writing down our goals and sharing it with others, increases the chances of reaching them…..Besides, I am really interested and I am sure, so are others :-)

I guess, now it’s time to tell you what I want.

What I want
I want to have a positive impact on other’s lives. I want to inspire and empower people to follow their heart and realize their dreams.

This blog is very much in line with what I want. But there are also so many other plans and ideas I have on how I want to add value to others and I will be writing about it.

Life is great if you know what you want!

You will know too, if you don’t know already. I promise.

Anna

Let’s connect:
The Work Experiment – How to create work that feels like play

Promoot jouw pagina ook

This entry was posted in Personal Development and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to What do you want? – Seven tips how to find your ultimate life purpose

 1. Henk van der Wijk says:

  Hoi Anna,

  Ik wil graag met je delen wat ik achter zou willen laten. De reden dat ik dat doe is, dat (hoewel ik je niet zo goed ken) je een vrouw bent die oorspronkelijk kan denken, die niet bang is en die initiatief neemt. Zo’n type vrouw zou in staat kunnen zijn, leiding te geven aan de beweging die mijn idee realiseert. Ik heb het de laatste maanden aan diverse krachtige vrouwen voorgelegd, maar niemand durfde het aan de uitdaging aan te nemen. Misschien begrijpelijk, want het is geen kleinigheid: doel is het uitbannen van oorlog. Mijn verzoek aan jou: kijk eens naar het idee, dat ik heb vorm gegeven in het volgend concept-manifest. Iedere reactie is welkom.

  Manifest netwerk “moeders garanderen vrede”.

  Een verleden vol waanzin.
  Oorlogvoering is een verschijnsel, dat zich gedurende de gehele menselijke geschiedenis heeft voorgedaan. In het klein en in het groot, op alle continenten, in alle culturen. Dat is een verbazingwekkend gegeven. Immers, iedereen met een gezond verstand beseft hoe mateloos het leed en hoe zinloos de vernietiging is, die oorlogvoering met zich brengt. Wie zich enigszins in de geschiedenis verdiept, ziet in dat de nadelen van oorlog altijd groter zijn dan de voordelen. Geen enkele oorlog was ooit noodzakelijk, in die zin dat er geen enkel ander middel bestond om het onderliggend conflict te beëindigen. Vrede is altijd goedkoper dan oorlog.
  Bovendien getuigt het van een fundamenteel gebrek aan respect voor de menselijke waardigheid, dat er in deze wereld enerzijds iedere dag duizenden kinderen sterven door honger en slecht water, terwijl er anderzijds triljoenen worden verspild aan steeds dodelijker wapentuig.
  Hoewel het erop lijkt dat oorlogvoering een ongewenst, maar niettemin onvermijdelijk, deel uitmaakt van menselijk gedrag, is dat niet het geval. Voor het oplossen van de meeste problemen is het zo, dat er iets gedaan moet worden dat geld kost. Het probleem oorlog zal vanzelf zijn opgelost wanneer niemand er aan meedoet en er geen cent aan wordt uitgegeven. Deze onweerlegbare waarheid vormt de basisgedachte achter dit initiatief, waarvan het doel is om de mensheid blijvend te vrijwaren van oorlog, de meest absurde vorm van collectieve waanzin.

  Oorlog is mannenwerk.
  Vele -meestal onzinnige en arrogante- oorzaken hebben tot oorlog geleid. Wat alle oorlogen echter gemeen hebben, is de cruciale rol die mannen spelen in alle aspecten daarvan:
  1. politieke macht wordt gedomineerd door mannen
  2. tot oorlog wordt besloten door mannen
  3. oorlog wordt gevoerd door mannen.
  Na duizenden jaren mannenheerschappij moeten we vaststellen, dat de mannen er niet in zijn geslaagd om een wereld te creëren waarin oorlog niet meer bestaat. Anno 2011 is dat een beschamende realiteit. De verwachting ligt voor de hand, dat er niets zal veranderen zolang die situatie voortduurt.

  Een betere toekomst is vrouwenwerk.
  Wij vrouwen, moeders en echtgenoten van deze wereld, accepteren deze situatie niet langer. Wij hebben het recht om in een oorlogvrije wereld te leven en eisen dat recht op. Waar de door mannen gedomineerde politieke beleidscentra hebben gefaald om oorlogvoering uit te bannen, nemen wij die taak nu op ons.
  Wij streven geen politieke macht na en hebben geen politieke macht nodig om het oorlogsmonster voorgoed te verslaan.
  Met andere moeders en echtgenoten delen wij de liefde voor onze mannen en zonen. Daaruit vloeit het gemeenschappelijk belang voort, om onze mannen en zonen te beschermen tegen de structureel machtswellustige- en potentieel oorlogszuchtige politieke beleidscentra.
  Op grond van dit gemeenschappelijk belang zijn alle moeders en echtgenoten elkaars bondgenoten. Als bondgenoten is het uitgesloten, dat wij ooit elkaars vijanden zijn.
  Wij, moeders en echtgenoten, zullen ons verbinden met andere moeders en echtgenoten.
  Gebruikmakend van de moderne communicatiemiddelen zullen wij daartoe een internationaal netwerk opzetten.
  Ons recht als moeders en echtgenoten om onze mannen en zonen te beschermen is groter dan het recht van welke overheid dan ook om hen de dood in te jagen.
  Als moeders en echtgenoten dulden wij het daarom niet langer, dat onze mannen en zonen tot slaven worden gedegradeerd, wanneer zij verplicht zijn om militaire dienstplicht te vervullen.
  Wij zullen onze mannen en zonen er actief van weerhouden in militaire dienst te treden.
  Wij staan het niet toe, dat onze mannen en zonen op overheidsbevel de moordenaars worden van de mannen en zonen van andere vrouwen.
  Wij zullen onze mannen en zonen voorhouden, dat wij niet met moordenaars onder één dak willen leven.
  Wij zullen onze mannen en zonen voorhouden, dat respect voor het individu een hogere waarde vertegenwoordigt dan patriottisme en nationalisme.
  Wij zullen onze zonen er in de opvoeding van doordringen, dat oorlog altijd een misdaad is en daarom nooit een toelaatbare optie mag zijn.

  Henk van der Wijk
  december 2010

  • Anna Gogoman says:

   Hoi Henk,

   Wat een nobele doelstelling! Uiteraard ben ik het helemaal met je eens en voel ik me als vrouw gevleid dat je ons zo veel wijsheid toedicht. Ik geloof ook in de kracht van liefde die uiteindelijk alles zal overwinnen. Ik wou dat ik een antwoord of oplossing had hoe we dat met z’n allen kunnen bereiken. Dit soort initiatieven zijn in ieder geval een geweldige en belangrijke stap….

   Groetjes,
   Anna

 2. Anna Gogoman says:

  Yes. You can find the linkedin icon with the link to my site on the upper right hands site of the page.

 3. Adele says:

  Today I had a wonderful afternoon biking to Schönbrunn on this nice sunny day. Maybe I should install more physical activity into my life in the weekend. Is that a good start?

  • Anna says:

   That is an excellent start, I would say. Physical exercise is not only good for our body but also for our soul :-)
   Thanks for sharing!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *